Tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp

Hiện nay tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày một trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là ở các khu công nghiệp trong nước. Với việc thải khó độc hại ra môi trường khiến môi trường lại càng thêm ô nhiễm nặng nè.

Tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 3 KCN và 1 khu thương mại, công nghiệp (KTMCN). Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) phát sinh trên toàn tỉnh khoảng 9.414,2 tấn/ngày đêm, tập trung chủ yếu tại KCN Tằng Loỏng, thành phần CTR chủ yếu xỉ thải, xỉ than, bùn thải; Gisp phát sinh trong quá trình sản xuất phốt pho; DAP; DCP; luyện đồng…

Như vậy qua số liệu trên ta có thấy thể thấy đây không phải là một vấn đề nhẹ, nó là một con số nói lên sự quan trọng của môi trường, và ngày nay chúng ta đang phải sống trong cái không khí với đầy sự ô nhiễm. Theo số liệu thông kê được qua app đo chất lượng không khí. Độ ô nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh có giá trị AQI là 87, đây là một con số ở mức báo động tuy không gọi là tệ nhưng nó cũng đủ cho chúng ta thấy môi trường ngày nay đang bị ô nhiễm đến như thế nào.

Nói về chỉ số AQI (Air Quality Index) là một chỉ số báo cáo chất lượng không khí hàng ngày. Nó cho bạn biết không khí quanh bạn là sạch hay ô nhiễm và những ảnh hưởng liên quan tới sức khỏe của bạn. Chỉ số AQI tập trung vào sự ảnh hưởng sức khỏe bạn có thể gặp trong vòng vài giờ hoặc vài ngày sau khi hít thở không khí ô nhiễm.

  • 51-100 là Trung bình
  • 101-200 là Kém
  • 201-300 là Xấu
  • Trên 301 là nguy hiểm

Vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp ngày càng nghiêm trọng hơn thế nhưng hiện nay tại các cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa có biện pháp khắc phục được tình trạng này. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến môi trường sống mà còn gây ra nhiều căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Đặc biệt là các bệnh về tuyến hô hấp. Nguyên nhân của vấn đề là do các chủ đầu tư phát sinh chất thải tự thu gom xử lý; Việc xử lý trên thực tế hiệu quả chưa cao (bãi thải chưa được gia cố, lót đáy chống thấm, xây tường bao.

Các chủ đầu tư cũng cho hay do nguồn kinh phí của tỉnh còn hạn hẹp nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường chưa đồng bộ, như: Đầu tư khu xử lý chất thải rắn, nước thải tập trung tại các khu. Mặc dù vậy như ý thức tham gia bảo vệ môi trường là một việc làm cần thiết. Cần có những biện pháp mạnh hơn nữa để xử phạt các cá nhân, tô chức nào có hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường trong thời gian tới.