Định giá nhà đất như thế nào

Định giá đất trong bất động sản là gì? Định giá đất như thế nào? Đó là những câu hỏi xoay quanh chủ đề bất động sản mà ai cũng quan tâm đặc biệt là đối với những ai đang theo ngành nghề này. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi làm rõ về vấn đề này nhé.

Bất động sản (nhà đất) là gì?

Theo Điều 174 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 quy định:

Bất động sản là các tài sản bao gồm: Đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó, các tài sản khác gắn liền với đất đai, các tài sản khác được pháp luật quy định.

Định giá nhà đất là gì?

Theo điều 4 Pháp lệnh Giá số 40 quy định: “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế”. Như vậy, định giá Bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

Mục đích của thẩm định giá Bất động sản

Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.

– Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng

– Phục vụ thuê tài chính.

– Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

– Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.

– Xác định giá trị đầu tư.

– Các mục đích khác

Các nguyên tắc định giá Bất động sản

– Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất

– Nguyên tắc cung-cầu

– Nguyên tắc đánh giá các yếu tố tham gia quá trình tạo ra thu nhập thực từ Bất động sản

– Nguyên tắc thay đổi

– Nguyên tắc cân đối

– Nguyên tắc phù hợp

– Nguyên tắc cạnh tranh

– Nguyên tắc đóng góp

– Nguyên tắc tăng và giảm phần sinh lợi

– Nguyên tắc tăng, giảm giá trị bất động sản do tác động bởi những bất động sản khác.

– Nguyên tắc thay thế

Như vậy định giá nhà đất như thế nào thì giờ các bạn đã hiểu rồi đấy. Bạn có thể tìm hiểu thêm cách định giá và mức giá nhà đất cụ thể qua các trang bất động sản trên mạng nhé.

Xem thêm: Bản tin 60 giây trong ngày