Đất sổ xanh là như thế nào?

Đất sổ xanh là như thế nào? Chuyển từ sổ xang sang xổ đỏ có được không? đó là những câu hỏi mà rất nhiều người hoạt động về lĩnh vực bất động sản đang rất thắc mắc. Hôm nay bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc đó cho các bạn.

Đất sổ xanh là như thế nào?

Hiện nay Luật đất đai năm 2013 không có quy định về khái niệm “sổ xanh”. Đây là thường gọi của người dân dựa vào màu sắc của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Lâm Trường cấp để quản lý, khai thác và trồng rừng có thời hạn (hình thức là cho thuê đất).

Nói cách khác, sổ xanh là giấy xác nhận cho thuê đất lâu dài của Lâm Trường. Khi sổ xanh hết hạn, đất đó có thể sẽ bị Lâm Trường thu hồi nếu như địa phương đó chưa có chính sách giao đất cho người dân. Vậy đất sổ xanh có nghĩa là đất thuê của Lâm Trường. Nếu hết thời hạn thuê đất thì đất đó sẽ bị thu hồi ngay lặp tức.

Chuyển từ sổ xang sang xổ đỏ có được không?

Trong một vài trường hợp mà Lâm Trường cho thuê đất còn người sử dụng không được chuyển nhượng thì không thể chuyển từ sổ xanh sang sổ đỏ.

Do đó nếu bạn muốn được chuyển từ sổ xanh sang sổ đỏ thì bạn phải thuộc các trường hợp được cấp sổ đỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai năm 2013:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.”

Như vậy về bản chất thì đất được cấp sổ xanh chỉ là đất được Lâm trường cho thuê và gia đình được cho thuê đất không được phép chuyển sang sổ đỏ trừ trường hợp thuộc khoản 1 Điều 100 của Luật đất đai năm 2013.