Chủ đề xem nhiều trên website www.athena4me.com từ TOP #51 - #60 tháng 8/2022

Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Hội Viên Ccb - Xem 64,944

Quyết Định Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Chuyên Đề 9. Sinh Hoạt Tổ Chuyên Môn Và Công Tác Bồi Dưỡng Giáo Viên Trong Trường Thpt, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên, Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên Ccb, Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên Hội Ccb, Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Don Xin Chuyen Sinh Hoat Hoi Vien Ccb, Mẫu Hồ Sơ Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên Ccb, Mẫu Giấy Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Giấy Chuyển Sinh Hoat Hội Viên Hội Ccb, Mẫu Giấy Chuyển Sinh Hoạt Của Hội Viên Ccb Của Ban Tc-cs, Mẫu Giấy Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên , Giay Chuyen Sinh Hoat Hoi Vien Ccb, Giấy Chuyện Sinh Hoạt Hội Viên, Giấy Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên, Chuyển Sinh Hoạt Tạm Thời Cho Hội Viên, Phieu Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Ccb, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Cựu Chiến Binh, Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Hội Viên Hội Cựu Chiến Binh, Mau Xin Chuyen Sinh Hoat Hoi Vien Cuu Chien Binh, Nghị Định Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Đóng...

Nguồn: https://www.athena4me.com/topic/mau-quyet-dinh-ky-luat-hoi-vien-ccb/

Luật Viên Chức Mới 2020 - Xem 63,558

Luật viên chức số 58/2010/QH12 bao gồm một số sửa đổi của Luật viên chức mới nhất quy định rõ về quyền hạn, nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng và quản lý viên chức trong đơn vị nhà nước. Luật viên chức 2010 được Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Mới cập nhật: Quốc hội đã chính thức thông qua Luật số: 52/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2020 với nhiều điểm mới về các quy định về cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn tham khảo toàn văn Luật cán bộ công chức, viên chức sửa đổi 2022 mới nhất: LUẬT VIÊN CHỨC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức. CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về viên chức;...

Nguồn: https://www.athena4me.com/topic/luat-vien-chuc-moi-2020/

Giáo Dục Pháp Luật Trong Xã Hội - Xem 62,568

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo phổ biến, giáo dục pháp luật Theo kết luận của Ban Bí thư, qua hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng. Song vẫn còn hạn chế như một số cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phương thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, việc sử dụng nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật hiệu quả. “Sự phối hợp giữa công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật chưa chặt chẽ. Ý thức tôn trọng và chấp hành...

Nguồn: https://www.athena4me.com/topic/giao-duc-phap-luat-trong-xa-hoi/

Văn Bản Khoa Học Phổ Cập Về Sự Cần Thiết Của Việc Bảo Vệ Môi Trường Sống - Xem 62,568

Con người có thể nhịn ăn trong 1 tháng, nhịn khát trong 3 ngày, và chỉ nhịn thở được trong vòng 3 phút. Không khí là để thở. Nước là để uống. Đất thì cung cấp thức ăn và nhiều thứ khác nữa. Bảo vệ môi trường sống cũng chính là bảo vệ sự sống của mỗi chúng ta. Không khí mà không thở được nữa thì không thể coi là không khí. Nước mà các sinh vật không còn sinh sống trong đó được nữa thì cũng không thể gọi là nước. Đất mà cỏ không mọc nổi thì càng không thể gọi đó là đất. Mùa đông năm 1952, ở London, khói từ việc đốt bếp lò bằng than để sưởi ấm đã bao trùm toàn bộ thành phố. Người ta không thể nhìn được. Cảnh sát phải huy động toàn bộ lực lượng để điều khiển giao thông. Họ phải đốt đuốc lên và cầm trên tay. Thế nhưng, điều quan trọng hơn cả là mọi người không thể thở được trong bầu không khí bị ô nhiễm đó. 4000 người đã chết chỉ trong vòng 5 ngày đầu tiên. Và 8000 người nữa trong vài tuần sau...

Nguồn: https://www.athena4me.com/topic/van-ban-khoa-hoc-pho-cap-ve-su-can-thiet-cua-viec-bao-ve-moi-truong-song/

Cách Đọc Quyết Định Khen Thưởng Học Sinh - Xem 61,875

PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : ……/QĐ-KT Minh Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt thành tích học sinh giỏi Năm học: 2010 – 2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÒA Căn cứ vào thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;Căn cứ vào công văn số 1130/SGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Sở GD & ĐT Bình Dương về hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian – Năm học: 2010 – 2011;Căn cứ vào công văn số 04/PGDĐT-GDTH ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Phòng GD & ĐT huyện Dầu Tiếng về việc hướng dẫn kiểm tra cuối năm và báo cáo tổng kết năm học: 2010 – 2011;Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong Năm học: 2010 – 2011.Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và các giáo viên phụ trách lớp. QUYẾT...

Nguồn: https://www.athena4me.com/topic/cach-doc-quyet-dinh-khen-thuong-hoc-sinh/

Quyết Định Thôi Việc Tiếng Trung - Xem 58,014

Chị ấy quyết định thôi việc. 她決定辭去工作。 tatoeba Tớ cũng xin thôi việc rồi mà có chết đói đâu 我 也 辭職 了 我 餓 死 了 嗎 OpenSubtitles2018.v3 Cha à, con đã thôi việc rồi. 爸爸 我 辞去 了 政府 的 工作 OpenSubtitles2018.v3 tôi đành cho anh thôi việc. 我会 批准 你 辞职 的 要求 OpenSubtitles2018.v3 Em sẽ thôi việc vào sáng mai. 我 明早 辞职 了 ! OpenSubtitles2018.v3 Tuy nhiên, khi ông xin điều này, chủ nhân cho ông thôi việc. 可是,他提出请求时,雇主却把他辞退了。 jw2019 所以我辞掉工作 从事我真正想做的事 ted2019 Anh nghĩ một phóng viên bị thôi việc khiến tôi lo lắng sao? 你 以为 一个 失业 记者 能 让 我 紧张 吗 OpenSubtitles2018.v3 Tôi đánh đơn xin thôi việc vì lý do lương tâm. 我打好辞职信,解释我那基于良心的立场。 jw2019 Ví dụ, chị Laura*, một người mẹ có hai con, đã thôi việc vì lý do này. 举个例,萝拉*有两个年幼的孩子,为了有多点时间跟孩子在一起,她放弃了全职工作。 jw2019 Ngay lập tức, tôi thôi việc ở một nhà hàng tại thành phố Glendale và chuyển đến Bê-tên. 那时,我在格伦代尔一家餐馆做糕点师。 一收到这个邀请,我就马上辞去工作,搬进伯特利。 jw2019 Tôi chính thức xin lỗi anh, Anh trợ lý giám đốc và tôi sẽ thôi việc từ ngày mai 我現 在 正式 向 副 經理 先生 你 說 對 不起 明天 我會 向 人事部 辭職 的 了 不要. OpenSubtitles2018.v3 So với các thư ký khác, tôi sẽ là người có mức lương cao nhất, nhưng tôi vẫn cương quyết thôi việc. 这是医院里薪酬最高的秘书职位,但我还是坚决辞职。 jw2019 Thôi được, vậy sao chúng ta không thôi việc tìm...

Nguồn: https://www.athena4me.com/topic/quyet-dinh-thoi-viec-tieng-trung/

Luật Bằng Trắc Là Gì - Xem 57,123

Người làm thơ Đường Luật phải biết và chấp nhận bó mình trong niêm luật vần đối của nó. Thơ lục bát chỉ có luật, vần nên thi sĩ không bị niêm, đối “kềm kẹp”. Trong bài viết ngắn này tôi chỉ bàn về luật. Đọc xong chắc có người thắc mắc ” Sao tui đọc sách và những bài viết trên mạng thấy luật bằng trắc trong thơ lục bát cũng rườm rà, rắc rối lắm mà sao ông viết lại đơn giản quá vậy? Có ‘ăn bớt’ không đó cha nội?” Sau một thời gian dài làm thơ lục bát nhiều thi sĩ đã “vượt rào”, phớt lờ luật tắc. Độc giả mới đầu còn thấy lạ lạ, kỳ kỳ. Đọc riết rồi thấy cũng “ổn” nên bảo nhau ” Không có gì mà ầm ĩ“. Dần dà một vài luật tắc rườm rà đó ” tuân theo cũng được mà phớt lờ cũng không sao “. Đó là quy luật tiến hóa của thi ca. Vì thế ở đây tôi chỉ nói đến những điểm luật cốt yếu – ở thời điểm này mà không tuân thủ thì bài thơ sẽ bị chê là “mất tính lục...

Nguồn: https://www.athena4me.com/topic/luat-bang-trac-la-gi/

Sơ Đồ Tư Duy Văn Bản Văn Học Lớp 10 - Xem 56,925

Sơ đồ tư duy bài tổng quan văn học VNam ( bài 1) : Văn học Việt Nam / Văn học dân gian Văn học viết / ...

Nguồn: https://www.athena4me.com/topic/so-do-tu-duy-van-ban-van-hoc-lop-10/

Luật Di Trú Mới Của Mỹ - Xem 51,579

Vì là thế giới của những người nhập cư nên hệ thống nhập cư Hoa Kỳ phải được cải cách để phản ánh lợi ích quốc gia rộng lớn chứ không phải là mang lại những lợi ích hẹp. Đặc biệt tìm kiếm lao động giá rẻ và tăng ảnh hưởng của chính trị. Điều này có nghĩa là kết thúc nhập cư bất hợp pháp, giảm mức nhập cư chung và chỉ chấp nhận những người nhập cư có trình độ học vấn và kỹ năng để mang lại sự thành công trong thế kỷ 21 của Mỹ. Luật di trú mới được phát hành nhằm khắc phục và ngăn chặn những hậu quả do sự nhập cư đem lại. Đồng thời, thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ. Việc nhập cư bất hợp pháp và nhập cư hợp pháp không được kiểm soát sẽ gây ra nhiều bất lợi cho chất lượng cuộc sống trong Hoa Kỳ như: – Các gia đình Mỹ đang ngày càng phải chịu chi phí cho việc phát triển đô thị. – Những suy thoái môi trường, tắc nghẽn giao thông, gia tăng tội phạm, chăm sóc sức khoẻ quá tải, – Sự áp...

Nguồn: https://www.athena4me.com/topic/luat-di-tru-moi-cua-my/

Quyết Định Thành Lập Ban Chỉ Huy Công Trình - Xem 49,797

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG THỦY ĐIỆN THÁC BÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về việc xây dựng nhà máy thủy điện Thác bà;Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực;Xét nhu cầu công tác, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ huy công trường thủy điện Thác bà đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Bộ Thủy lợi và Điện lực. Điều 2. Ban chỉ huy công trường thủy điện Thác bà có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: – Đảm bảo việc xây dựng và lắp máy công trình thủy điện Thác bà theo đúng kế hoạch Nhà nước, đảm bảo kỹ thuật và hoàn thành đúng thời hạn đã quy định. – Kết hợp việc xây lắp nhà máy thủy điện Thác bà với việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật và nghiệp vụ cho cán bộ công nhân để xây dựng lực lượng thi công cho các công trình thủy điện sau này. – Quyết định các kế hoạch thi công cụ thể, kế hoạch chuẩn bị sản xuất, đề nghị các biện pháp huy động nhân vật...

Nguồn: https://www.athena4me.com/topic/quyet-dinh-thanh-lap-ban-chi-huy-cong-trinh/

Chủ đề xem nhiều trên website www.athena4me.com từ TOP #51 - #60 tháng 8/2022